25.9.2020 16:00-17:00 Röstningstillfälle

25.9.2020


 

Förbundsval 25.9.-8.10.2020

Röstningstillfälle vid Jugendsalen måndag 28.9. kl. 16-17

 

  • Gå in på www.jytyliitto.fi och rösta på vår kandidat Roland Sundfors till Jyty förbundsfullmäktige
  • Superenkelt, med ditt medlemsnummer och lösenordet är ditt födelsedatum

eller kom på vår happening för att rösta in Roland:

  • Huvudförtroendeman Roland Sundfors och vicehuvudförtroendeman Erkki Mäki på plats
  • Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Varmt välkomna!      

 

Roland Sundfors

Ålder: 60
Hemkommun: Nedervetil
Jytyn förening: Jyty-Jakobstadsnejden rf, Jyty-Pietarsaarenseutu ry
Utbildning: Skogsbruksingenjör
Yrke: Skogsbruksingenjör
Arbetsplats: Staden Jakobstad

Hemsida och socialmedia: jyty-jakobstadsnejden.jytyliitto.net

Förtroendeuppdrag/ Luottamustehtävät ay-liikkeessä: 

Styrelsemedlem i Jyty-Jakobstadsnejden, Huvudförtroendeman i Staden Jakobstad, Vice arbetsskyddsfullmäktig och Jyty-förbundsfullmäktig.

Varför ställer du upp som kandidat i Jytyvalet? 
Efter att jag ombetts att ställa upp i fullmäktigevalet, efter en period i Jytys fullmäktige, tar jag detta som fortsatt förtroende, att seriöst fortsätta arbeta för medlemmarnas välmående. Fackförbundens ställning blir allt viktigare för att säkerställa klara spelregler i arbetslivet. Jyty står för energi, sting, fart och kraft.  Rösta in mig, så jag kan vara med och jobba för en täckande intressebevakning.